Košík V košíku máte 0 produktov | Préjsť do pokladne
NovinkyAkcieExtra služby
KategórieVýrobcovia
AutosedačkyNábytok, postieľkyKojenecké potrebyKúpanieFusakyZavinovačkyDekyDetské nosičeJedálenské stoličkyHojdacie ležadláChodítkaJedálenské potrebyNočníky a sedátka na WCSkákadloTehotenská bielizeňKŕmenie a pitieBezpečnostné pomôckyKočíky


Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Ján Cabaj CA-Komfort

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Ján Cabaj CA-Komfort s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Ján Cabaj CA-Komfort ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Ján Cabaj CA-Komfort s požiadavkou, aby jej Ján Cabaj CA-Komfort zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu Ján Cabaj CA-Komfort a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Ján Cabaj CA-Komfort si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.7 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach www.tiptopbaby.sk,
b) e-mailom info@tiptopbaby.sk,
c) osobne na adrese Ján Cabaj CA-Komfort.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí Ján Cabaj CA-Komfort okamžite po objednaní v elektronickej forme a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Ján Cabaj CA-Komfort sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky Ján Cabaj CA-Komfort bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Ján Cabaj CA-Komfort kupujúcemu storno objednávky e-mailom.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, Ján Cabaj CA-Komfort je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou a na vzniknuté náklady na odoslanie zásielky).

2.7 Ján Cabaj CA-Komfort má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade môže Kupujúcemu ponúknuť náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Ján Cabaj CA-Komfort má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).


3. CENY

3.1 Ján Cabaj CA-Komfort nie je platcom DPH - všetky uvedené ceny sú konečné ceny s DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu. Ján Cabaj CA-Komfort balné neúčtuje.


4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci priamou platbou pri prevzatí dobierky alebo v hotovosti na adrese Ján Cabaj CA-Komfort.

4.2 V prípade osobného odberu tovaru na adrese Ján Cabaj CA-Komfort sa k cene tovaru nepripočítava cena za dopravu.

4.3 Platba na dobierku je možná len do výšky objednávky 330.- EUR. a Ján Cabaj CA-Komfort. si účtuje poplatok za dobierku cez Slovenskú poštu vo výške 3,32 EUR, prípadne prostredníctvom kurierskej služby DPD vo výške 15,- EUR.

4.4 Pri platbe v hotovosti na adrese Ján Cabaj CA-Komfort

4.5 Platba je možná len v mene EURO.

4.6 Daňový doklad (faktúru) posiela Ján Cabaj CA-Komfort kupujúcemu spolu s tovarom.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach Ján Cabaj CA-Komfort nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade.

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke Ján Cabaj CA-Komfort pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade a bude sa musieť objednať z centrálneho skladu v zahraničí, dodacia lehota sa predĺži. O dodacej lehote a termíne dodania bude Ján Cabaj CA-Komfort kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok. Ján Cabaj CA-Komfort dodáva tovar do 3-4 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade, že tovar je aktuálne na sklade. V opačnom prípade tovar zasielame do 10-14 pracovných dní.

5.3 Tovar, ktorý je na sklade Ján Cabaj CA-Komfort, bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky pri platbe na dobierku.

5.4 Súčasťou dodávky nie je inštalácia a rozloženie tovaru (vypletacie stroje a pod.).


6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.

6.2 Ján Cabaj CA-Komfort zabezpečuje dopravu tovaru:
a) Slovenskou poštou, poďľa dodacích podmienok Sl. pošty do 3-4 pracovných dní.

b) osobný odber tovaru na adrese Ján Cabaj CA-Komfort
Pri objednávkach tovaru s hmotnosťou nad 5 kg. je cena za dopravu prekalkulovaná podľa hmotnosti a aktuálnych cien Slovenskej pošty alebo kurierskej služby DPD.


6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 V prípade doručenia tovarom prepravcom - poštou je tovar poistený v plnej výške.

6.6 Spolu s tovarom dodá Ján Cabaj CA-Komfort kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

6.7 Za tovar zodpovedá Ján Cabaj CA-Komfort až po jeho prevzatie kupujúcim.

6.8 Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši Ján Cabaj CA-Komfort dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.9 Ján Cabaj CA-Komfort nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade Vám predávajúci túto skutočnosť oznámi.


7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Tovar v ponuke Ján Cabaj CA-Komfort je nakúpený od autorizovaných distribútorov jednotlivých značiek a je určený pre slovenský trh.

7.2 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

7.3 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode Ján Cabaj CA-Komfort je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru (dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov). Záručný servis Vám poskytuje predajca tovaru Ján Cabaj CA-Komfort

7.4 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.6 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami za podmienok stanovených výrobcom.

7.7 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup: Kupujúci kontaktuje priamo predajcu Ján Cabaj CA-Komfort, kde mu na základe preukázania dokladu o zakúpenom tovare vykoná Ján Cabaj CA-Komfort záručnú opravu. Ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo Ján Cabaj CA-Komfort, a to e-mailom, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe.

7.8 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópie faktúry.

7.9 Záručná oprava je bezplatná.


8. VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a vrátenie zakúpeného tovaru je potrebné predávajúcemu zaslať do 7 pracovných dní.

8.2 Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu kamennej predajne Predávajúceho : Ján Cabaj CA-Komfort, Kpt. Jaroša 1132/4, 955 01 Topoľčany, (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar mechanicky nepoškodený.

8.3 Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený mechanicky nepoškodený, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek mechanicky poškodený, či poškodený nesprávnym používaním, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

8.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté Ján Cabaj CA-Komfort prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Ján Cabaj CA-Komfort bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.V Topoľčanoch, 12.06.2012

© 2012 CA - Komfort s. r. o., Created by binary.sk